Landssvikarkivet, Arendal politikammer, Grimstad, nr. 29-32: Anr. 192/45 Knut Hamsun, 1945-1951, Astaref: RA/S-3138-25/D/Dc/L0029

Source information

Riksarkivet RA/S-3138-25/D/Dc/L0029
Link to Arkivportalen
RA/S-3138-25/D/Dc/L0030
Link to Arkivportalen
Landssvikarkivet, Arendal politikammer D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Dc: Grimstad
L0029: Anr. 192/45
Trials of treatury no. 29-32 /1945 - 1951 - Arendal politikammer, Grimstad, nr. 29-32: Anr. 192/45 Knut Hamsun - Saken består av fire arkivbokser L0029-L0032. Av disse er L0029 og L0031 skannet i sin helhet. L0030 består av en mappe med aviser der Hamsun er omtalt, og som det bare er skannet prøver av, og dokumenter fra Erstatningsdirektoratet, som er skannet i sin helhet. I L0032 er oversettelsen av Locards erklæring en dublett og ikke skannet i sin helhet, da hele oversettelsen finnes i L0031. Court Proceedings Personalia Authors Arts and culture Second world war WWII Treason settlement State archives Proceedings copies (NA) The WWII Treason Archive

References


User settings


You have to be logged in to send feedback.