Halden kommune. Fredrikshalds Borgerskole, Karakterbok. 3. klasse b, 1847-1851

Source information

Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS
Link to Arkivportalen
Halden kommune – Fredrikshald lærde skole/borgerskolen* School grade register 1847 - 1851 - - Citizenship Municiple archives Education authority

References


User settings


You have to be logged in to send feedback.