Nærbø kommune – Høyland skole - skoleprotokoll 1882 -1891

Source information

IKA Rogaland IKA Rogaland
Link to Arkivportalen
Nærbø kommune - Høyland skole School grade register 1882 - 1891 - Skoleprotokoller og dagbøker er ofte nytta ved flere skoler. Slike protokoller er oppført under en av skolene. I merknadsrubrikken vil det gå fram i hvilke andre kretser protokollen ellers er nytta. Protokoller som er påbegynt i Nærbø kommune men avslutta i Hå (nye) kommune, vil være registrert og arkivert i Hå kommune. Arkivet er ordnet og ferdig katalogisert av IKA i 1987. Katalogen er overført til ASTA i 2004 Municiple archives Education authority

References


User settings


You have to be logged in to send feedback.