Car register for Norway 1935

Source information


Link to Arkivportalen
Andre publikasjoner -: Bilboken for Norge
-: Norges bilbok 1935
Publications no. 1935 /1935 - En fullstendig fortegnelse over registrerte automobiler i Norge, deres art, fabrikk, eierens navn og adresse, samt andre nyttige opplysninger for bileiere og bilinteresserte. Redigert av Reidar W. Eriksen, utgiver ukjent. Følgende sider er ikke skanna, men inneholder trolig kun reklame: 713, 715, 717, 860 og 861 Communication and infrastructure Cars & vehicles Books, publications, printed materials

References


User settings