Car register for Norway 1930, Astaref: PUBL/PUBL-999/0001/1930

Source information

PUBL/PUBL-999/0001/1930
PUBL-999: Andre publikasjoner
0001: Bilboken for Norge
1930: Bilboken for Norge 1930
Publications no. 1930 /1930 - Bildene ble første gang publisert som Web-bok nr. 62 i Digitalarkivet. - En fullstendig fortegnelse over registrerte automobiler i Norge, deres art, fabrikk, eierens navn og adresse, samt diverse andre nyttige opplysninger for bileiere og bilinteresserte. Redigert av ingeniør Axel Rønning, utgitt av P.M. Bye & Co. A/S, Oslo. - Side 292-293 mangler i Digitalarkivets kopi. Vi gjør oppmerksomme på at Bilboken 1930 og flere andre årganger finnes i fargeskanning på nb.no. Communication and infrastructure Cars & vehicles Books, publications, printed materials Web Book publications

References


User settings


{}