Content
View options:

Statsarkivet i Trondheim


Romsdal sorenskriveri

Skifte, Skifteprotokoller/skifteutlodningsprotokoller
Registerside 0-1
Skifteprotokollside 0b-1a
Autorisasjonsside upaginert
Source information
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-4149/1/3/3A/L0006
Link to Arkivportalen
Romsdal sorenskriveri 3: Skifte
3A: Skifteprotokoller/skifteutlodningsprotokoller
L0006: Skifteprotokoll
Probate records no. 6 /29.05.1718 - 28.10.1730 Møre og Romsdal county
Romsdal jud. dist.
Nytt register. På innsiden av permen "skifteprotkoll no 7". Probate and inheritence Probate journals and documents Personalia State archives Judges and clerks