Content
View options:

Statsarkivet i Trondheim


Romsdal sorenskriveri

Rettergang, Tingbøker
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Rettsprotokollside 0b-1a
Autorisasjonsside upaginert
Source information
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-4149/1/1/1A/L0015
Link to Arkivportalen
Romsdal sorenskriveri 1: Rettergang
1A: Tingbøker
L0015: Tingbok
Court journal no. 15 /28.06.1765 - 30.10.1775 Møre og Romsdal county
Romsdal jud. dist.
- Court County Court Court Proceedings Court reports Court journals State archives Judges and clerks