Content
View options:

Statsarkivet i Hamar


Sorenskriverier i Gudbrandsdalen

RETTERGANG, Tingbøker, Tingbøker - Nord- og Sør-Gudbrandsdal
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Rettsprotokollside 0b-1a
Notatside upaginert
Autorisasjonsside upaginert
Source information
Statsarkivet i Hamar Statsarkivet i Hamar SAH/TING-036/G/Gb/Gbc/L0005
Link to Arkivportalen
Sorenskriverier i Gudbrandsdalen G: RETTERGANG
Gb: Tingbøker
Gbc: Tingbøker - Nord- og Sør-Gudbrandsdal
L0005: Tingbok - Nord- og Sør-Gudbrandsdal
Court journal no. III 5 /13.02.1714 - 02.10.1716 Oppland county
Gudbrandsdal jud. dist.
- Court County Court Court Proceedings Court reports Court journals State archives Judges and clerks