Content
View options:

Statsarkivet i Hamar


Sorenskriverier i Gudbrandsdalen

RETTERGANG, Tingbøker, Tingbøker - Nord-Gudbrandsdal
Rettsprotokollside 0b-1a
Source information
Statsarkivet i Hamar Statsarkivet i Hamar SAH/TING-036/G/Gb/Gba/L0017
Link to Arkivportalen
Sorenskriverier i Gudbrandsdalen G: RETTERGANG
Gb: Tingbøker
Gba: Tingbøker - Nord-Gudbrandsdal
L0017: Tingbok - Nord-Gudbrandsdal
Court journal no. I 17 /19.03.1681 - 28.11.1681 Oppland county
Gudbrandsdal jud. dist.
Nord-Gudbrandsdal distrikt various
- Court County Court Court Proceedings Court reports Court journals State archives Judges and clerks