Content
View options:

Statsarkivet i Hamar


Utskiftningsformannen i Oppland fylke

Utskiftningsformenn, Claus Winther Kamstrup, Forhandlingsprotokoller
Tittelblad + Håndskrevet register 1
Rettsmøter 2-3
Rettsmøter + Autorisasjon 376
Løst vedlegg upaginert
Source information
Statsarkivet i Hamar Statsarkivet i Hamar SAH/JORDSKIFTEO-001/H/Hc/Hcg/L0002/0001
Link to Arkivportalen
Utskiftningsformannen i Oppland fylke H: Utskiftningsformenn
Hc: Claus Winther Kamstrup
Hcg: Forhandlingsprotokoller
L0002: Forhandlingsprotokoller
0001: Forhandlingsprotokoll - hele Oppland Register of land consolidation no. 2.1 /17.07.1882 - 30.08.1889 - Aut. til bruk for C. Kamstrup 30.01.1882. Register i protokollen. County Court Court Proceedings Court reports Property Land consolidation State archives Judges and clerks