Source information
Statsarkivet i Kongsberg Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-340/F/Fa/L0003
Link to Arkivportalen
Botne kirkebøker F: Kirkebøker
Fa: Kirkebøker - Rekke I: hovedsognet
L0003: Kirkebok
Parish register (official) no. I 3 /1 /1792 - 1844 Vestfold county
Botne parish
Botne local parish
Hillestad local parish
Holmestrand local parish
Den originale kirkeboken er ført felles for hele prestegjeldet 1792-1798, men i avdelinger for hhv Botne og Hillestad og Holmestrand fra 1799. I den digitaliserte versjonen er de separate sidene for Holmestrand fra 1799 samlet for seg og fremstår som egen bok. Notatside 1814: visitas. Church books Ministerial books Personalia Births and christenings Engagements, banns and marriage Deaths and burials Vaccinations State archives The church