Content

Sogn og Fjordane


Kinn parish

Born and baptised - Kinn, Bru (Svanøy), Eikefjord, Frøya (Bremanger) local parish
Unknown year Page 5
1850-1859 1857 (s. 6) 1858 (s. 14) 1859 (s. 31)
1860-1869 1860 (s. 52) 1861 (s. 68) 1862 (s. 88) 1863 (s. 105) 1864 (s. 118) 1865 (s. 126) 1866 (s. 133) 1867 (s. 141) 1868 (s. 148) 1869 (s. 155)
1870-1879 1870 (s. 161) 1871 (s. 168) 1872 (s. 175) 1873 (s. 180) 1874 (s. 186) 1875 (s. 192) 1876 (s. 199) 1877 (s. 206) 1878 (s. 217) 1879 (s. 228)
1880-1889 1880 (s. 240) 1881 (s. 252) 1882 (s. 262) 1883 (s. 273) 1884 (s. 284) 1885 (s. 294)
Attachment - Kinn, Bru (Svanøy), Eikefjord, Frøya (Bremanger) local parish
1910-1919 1912 (s. 251)
Notes - Kinn, Bru (Svanøy), Eikefjord, Frøya (Bremanger) local parish
1850-1859 1858-1884
1860-1869 1858-1884
1870-1879 1858-1884
1880-1889 1858-1884
Other page categories
Label, title, content page Label, title, content page
Source information
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-80801/H/Haa/Haaa/L0006
Link to Arkivportalen
Kinn sokneprestembete H: Kyrkjelege handlingar
Haa: Kyrkjebøker
Haaa: Heile prestegjeldet
L0006: Kyrkjebok
Parish register (official) no. A 6 /1857 - 1885 Sogn og Fjordane county
Kinn parish
Kinn local parish
Bru (Svanøy) local parish
Eikefjord local parish
Frøya (Bremanger) local parish
- Church books Ministerial books Personalia Births and christenings State archives The church