Content

Sør-Trøndelag


Støren parish

Source information
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-1456/687/L1005
Link to Arkivportalen
Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag 687: Støren
L1005: Ministerialprotokoll, Støren
Diary records no. 687A11 /1891 - 1912 Sør-Trøndelag county
Støren parish
Budal local parish
Støren local parish
Horg local parish
Soknedal local parish
- Church books State archives The church