Source information
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-1454/529/L0456
Link to Arkivportalen
Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Møre og Romsdal 529: Ålesund
L0456: Ministerialprotokoll, Ålesund
Parish register (official) no. 529A06 /1894 - 1906 Møre og Romsdal county
Ålesund parish
Ålesund local parish
Dåp 7.1.1894 - 28.10.1906. Fødte dissentarar 1898-1905 (fol 299b og 297-298). Dødfødte 1894-1906. Church books Ministerial books Personalia Births and christenings Dissenters State archives The church