Content

Nord-Trøndelag


Frosta parish

Born and baptised - Frosta sokn
1820-1829 1827 (s. 5) 1828 (s. 8) 1829 (s. 12)
1830-1839 1830 (s. 18) 1831 (s. 23) 1832 (s. 29) 1833 (s. 35) 1834 (s. 41) 1835 (s. 48) 1836 (s. 56) 1837 (s. 64) 1838 (s. 72)
Born and baptised - Åsen sokn
1820-1829 1827 (s. 78) 1828 (s. 80) 1829 (s. 83) 1829-1830 (s. 87)
1830-1839 1829-1830 (s. 87) 1830 (s. 88) 1831 (s. 89) 1832 (s. 93) 1833 (s. 95) 1834 (s. 100) 1835 (s. 106) 1836 (s. 110) 1837 (s. 114) 1838 (s. 119)
Confirmation - Frosta sokn
1820-1829 1827 (s. 124) 1828 (s. 127) 1829 (s. 129)
1830-1839 1830 (s. 131) 1831 (s. 134) 1832 (s. 137) 1833 (s. 139) 1834 (s. 141) 1835 (s. 142) 1836 (s. 146) 1837 (s. 148)
Confirmation - Åsen sokn
1820-1829 1828 (s. 151) 1829-1830 (s. 155)
1830-1839 1829-1830 (s. 155) 1830 (s. 156) 1831 (s. 158) 1832 (s. 159) 1833 (s. 160) 1834 (s. 161) 1835 (s. 162) 1836 (s. 163)
Married - Frosta sokn
1820-1829 1827-1828 (s. 164) 1829 (s. 165)
1830-1839 1830 (s. 167) 1831 (s. 168) 1832 (s. 170) 1833 (s. 172) 1834 (s. 173) 1835 (s. 174) 1836 (s. 175) 1837 (s. 176) 1838 (s. 177)
Married - Åsen sokn
1820-1829 1827-1828 (s. 187) 1829-1830 (s. 188)
1830-1839 1829-1830 (s. 188) 1831 (s. 189) 1832 (s. 190) 1833 (s. 191) 1833-1835 (s. 192) 1836 (s. 193) 1837 (s. 194) 1838 (s. 195)
Deceased and buried - Frosta sokn
1820-1829 1827-1828 (s. 204) 1829 (s. 205)
1830-1839 1830 (s. 206) 1831 (s. 208) 1832 (s. 209) 1833 (s. 211) 1834 (s. 212) 1835 (s. 213) 1836 (s. 214) 1837 (s. 216) 1838 (s. 218)
Deceased and buried - Åsen sokn
1820-1829 1827-1828 (s. 225) 1829 (s. 226)
1830-1839 1830 (s. 228) 1831 (s. 229) 1832 (s. 230) 1833 (s. 231) 1834 (s. 232) 1835 (s. 233) 1836 (s. 235) 1837 (s. 236) 1838 (s. 237)
In-migrated - Frosta, Åsen local parish
1830-1839 1835-1837 (s. 251)
In- and out-migrated - Frosta, Åsen local parish
1820-1829 1827-1828 (s. 240) 1827-1829 (s. 247) 1828-1830 (s. 241) 1829-1831 (s. 248)
1830-1839 1828-1830 (s. 241) 1829-1831 (s. 248) 1830-1832 (s. 242) 1831-1833 (s. 249) 1833 (s. 243) 1833-1835 (s. 244) 1835-1837 (s. 245) 1838 (s. 246)
Wedding banns - Frosta, Åsen local parish
1820-1829 1827 (s. 1) 1828 (s. 3) 1829 (s. 6)
1830-1839 1830 (s. 10) 1831 (s. 13) 1832 (s. 17) 1838 (s. 18) 1839 (s. 18b)
Vaccinated - Frosta, Åsen local parish
1820-1829 1827 (s. 252) 1828 (s. 256) 1829 (s. 259)
1830-1839 1830 (s. 261) 1831 (s. 264) 1832 (s. 265) 1833 (s. 267) 1834 (s. 274) 1835 (s. 277) 1836 (s. 279) 1837 (s. 280) 1838 (s. 282) 1839 (s. 286)
Journal - Frosta, Åsen local parish
1820-1829 1827 (s. 311) 1828 (s. 315) 1829 (s. 319)
1830-1839 1830 (s. 322) 1831 (s. 326) 1832 (s. 330) 1833 (s. 334) 1834 (s. 339) 1835 (s. 344) 1836 (s. 348) 1837 (s. 353) 1838 (s. 356)
Other list - Frosta, Åsen local parish
Unknown year Page 361
Notes - Frosta, Åsen local parish
Unknown year Notes
1820-1829 1826-1834 (s. 363)
1830-1839 1826-1834 (s. 363) 1835-1865 (s. 399)
1840-1849 1835-1865 (s. 399)
1850-1859 1835-1865 (s. 399)
1860-1869 1835-1865 (s. 399)
Other page categories
Label, title, content page Label, title, content page
Blank page Page 75
Recording poster Recording poster
Source information
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-1458/713/L0114
Link to Arkivportalen
Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nord-Trøndelag 713: Frosta
L0114: Ministerialprotokoll, Frosta
Parish register (official) no. 713A05 /1827 - 1839 Nord-Trøndelag county
Frosta parish
Frosta local parish
Åsen local parish
Annen liste: Beskrivelse av kirker, kirkegårder og enkeseter 1838-1844 (361). Notatsider: Notater om div. hendelser, bl.a. leilendingers kjøp av kirkegodsets gårder (363). Folketall ved folketellingene 1835, 1846 og 1865, kreaturhold 1846, 1855 og 1865 (399) . Church books Ministerial books Personalia Births and christenings Confirmations Engagements, banns and marriage Deaths and burials Vaccinations Emigrations and change of domicile State archives The church