Content

Sør-Trøndelag


Støren parish

Born and baptised - Støren local parish
1780-1789 1788 (s. 186-187) 1789 (s. 190-191)
1790-1799 1790 (s. 192-193) 1790-1792 (s. 196-197) 1791-1792 (s. 198-199) 1792-1794 (s. 200-201) 1792-1795 (s. 204-205) 1794-1795 (s. 206-207) 1795-1796 (s. 208-209) 1796-1797 (s. 210-211) 1797 (s. 212-213) 1798 (s. 214-215) 1799 (s. 218-219) 1799-1801 (s. 220-221)
1800-1809 1799-1801 (s. 220-221) 1800 (s. 222-223) 1801 (s. 226-227) 1802 (s. 232-233) 1803 (s. 238-239) 1804 (s. 246-247) 1805 (s. 252-253) 1806 (s. 264-265) 1806-1809 (s. 274-275) 1807 (s. 276-277) 1808 (s. 278-279) 1809 (s. 292-293)
1810-1819 1810 (s. 32-33) 1811 (s. 34-35) 1812 (s. 38-39) 1813 (s. 40-41) 1814-1816 (s. 44-45) 1815 (s. 48-49)
Confirmation - Støren local parish
1780-1789 1789 (s. 450-451)
1790-1799 1790 (s. 452-453) 1790-1795 (s. 454-455) 1795-1797 (s. 456-457) 1798-1800 (s. 458-459)
1800-1809 1798-1800 (s. 458-459) 1800-1802 (s. 460-461) 1803 (s. 462-463) 1804 (s. 464-465) 1805-1806 (s. 466-467) 1807-1808 (s. 468-469) 1809-1810 (s. 470-471)
1810-1819 1809-1810 (s. 470-471) 1810-1812 (s. 472-473) 1813 (s. 474-475) 1813-1815 (s. 476-477) 1815 (s. 478-479)
Married - Støren local parish
1780-1789 1788 (s. 300-301) 1789 (s. 302-303)
1790-1799 1790 (s. 304-305) 1790-1792 (s. 306-307) 1792-1796 (s. 308-309) 1792-1794 (s. 310-311) 1794-1797 (s. 312-313) 1797-1798 (s. 314-315) 1799 (s. 316-317)
1800-1809 1800 (s. 322-323) 1801 (s. 326-327) 1802 (s. 328-329) 1803 (s. 332-333) 1804 (s. 336-337) 1805 (s. 342-343) 1806 (s. 346-347) 1807 (s. 352-353) 1808 (s. 356-357) 1809 (s. 360-361)
1810-1819 1810 (s. 362-363) 1811 (s. 512-513) 1812 (s. 518-519) 1813 (s. 526-527) 1814 (s. 530-531) 1815 (s. 534-535) 1816 (s. 538-539)
Deceased and buried - Støren local parish
1780-1789 1788 (s. 364-365) 1789 (s. 366-367)
1790-1799 1790-1791 (s. 368-369) 1792 (s. 370-371) 1793-1795 (s. 372-373) 1795 (s. 374-375) 1796-1797 (s. 376-377) 1798 (s. 378-379) 1799-1800 (s. 380-381)
1800-1809 1799-1800 (s. 380-381) 1801 (s. 382-383) 1802 (s. 384-385) 1803 (s. 388-389) 1804 (s. 390-391) 1805 (s. 398-399) 1806 (s. 404-405) 1807 (s. 406-407) 1808 (s. 408-409) 1809 (s. 410-411)
1810-1819 1810 (s. 414-415) 1811 (s. 416-417) 1812 (s. 418-419) 1813 (s. 420-421) 1814 (s. 424-425) 1815 (s. 428-429) 1816 (s. 430-431)
Stillborn - Støren local parish
1800-1809 1804 (s. 520-521) 1805 (s. 522-523)
Journal - Støren local parish
1780-1789 1788 (s. 2-3) 1788-1790 (s. 4-5)
1790-1799 1788-1790 (s. 4-5) 1790-1792 (s. 6-7) 1793-1794 (s. 8-9) 1795-1796 (s. 10-11) 1797 (s. 12-13) 1798-1799 (s. 14-15)
1800-1809 1800-1802 (s. 16-17) 1803 (s. 18-19) 1804 (s. 20-21) 1805 (s. 22-23) 1806 (s. 24-25) 1806-1808 (s. 26-27) 1809-1810 (s. 28-29)
1810-1819 1809-1810 (s. 28-29) 1810-1812 (s. 30-31) 1812-1814 (s. 36-37) 1815-1816 (s. 46-47) 1817-1818 (s. 50-51) 1819 (s. 52-53)
1820-1829 1820-1821 (s. 54-55) 1822-1823 (s. 56-57) 1824-1826 (s. 58-59) 1827-1828 (s. 60-61)
1830-1839 1830 (s. 486-487) 1831-1833 (s. 488-489) 1834 (s. 490-491) 1834-1836 (s. 492-493) 1836 (s. 494-495) 1836-1838 (s. 496-497) 1838 (s. 498-499) 1839-1840 (s. 500-501)
1840-1849 1839-1840 (s. 500-501) 1841 (s. 502-503) 1842 (s. 504-505)
Notes - Støren local parish
1790-1799 1791-1797 (s. 552-553)
1800-1809 1804 (s. 20-21)
1810-1819 1811-1817 (s. 550-551) 1813-1814 (s. 480-481) 1814-1816 (s. 482-483) 1815-1835 (s. 548-549) 1816-1834 (s. 546-547)
1820-1829 1815-1835 (s. 548-549) 1816-1834 (s. 546-547)
1830-1839 1815-1835 (s. 548-549) 1816-1834 (s. 546-547)
Other page categories
Label, title, content page Label, title, content page
Blank page Page 432-433
Recording poster Recording poster
Source information
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-1456/687/L0992
Link to Arkivportalen
Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag 687: Støren
L0992: Ministerialprotokoll, Støren prestegjeld, Støren sokn
Parish register (official) no. 687A03 /1 /1788 - 1815 Sør-Trøndelag county
Støren parish
Støren local parish
Den originale kirkeboken er ført felles for hele prestegjeldet. Døpte fra 1810 og dagsregister 1788-1833 er ført i avdelinger for hvert av soknene Støren, Horg, Soknedal og Budal. I den digitaliserte versjonen er disse sidene for de enkelte sokn samlet og fremstår som egne bøker. Listene som er ført felles for alle sokn ligger under Støren hovedsokn. Notatside pag. 21: Visitas 1804. Notatside pag. 546-547: Uenige ektefolk. Notatside pag. 548-549: Kong Karl Johans reiser. Notatside pag. 550: Om byggingen av Støren kirke. Notatside pag. 552: Visitas. På øvrige notatsider bl.a. om vær og avlinger. Church books Ministerial books Personalia Births and christenings Confirmations Engagements, banns and marriage Deaths and burials State archives The church