Content

Nord-Trøndelag


Leksvik parish

Born and baptised - Stranda local parish
1810-1819 1817 (s. 118-119) 1817-1818 (s. 120-121) 1817-1819 (s. 122-123) 1818-1819 (s. 124-125) 1818-1820 (s. 126-127) 1819-1821 (s. 128-129)
1820-1829 1818-1820 (s. 126-127) 1819-1821 (s. 128-129) 1820-1822 (s. 130-131) 1820-1823 (s. 134-135) 1821-1824 (s. 136-137) 1823-1825 (s. 140-141) 1824-1825 (s. 142-143) 1825 (s. 144-145)
Confirmation - Stranda local parish
1810-1819 1817-1818 (s. 524-525) 1817-1821 (s. 526-527) 1818-1822 (s. 528-529) 1819-1823 (s. 530-531)
1820-1829 1817-1821 (s. 526-527) 1818-1822 (s. 528-529) 1819-1823 (s. 530-531) 1820-1824 (s. 532-533) 1821-1824 (s. 534-535) 1823-1824 (s. 536-537)
Married - Stranda local parish
1810-1819 1817-1818 (s. 432-433) 1818-1821 (s. 434-435)
1820-1829 1818-1821 (s. 434-435) 1821-1824 (s. 436-437) 1825 (s. 438-439)
Deceased and buried - Stranda local parish
1810-1819 1817-1818 (s. 300-301) 1817-1819 (s. 302-303) 1818-1822 (s. 304-305) 1819-1824 (s. 306-307)
1820-1829 1818-1822 (s. 304-305) 1819-1824 (s. 306-307) 1821-1825 (s. 308-309) 1824-1825 (s. 310-311)
In-migrated - Stranda local parish
1810-1819 1817-1819 (s. 626-627) 1819-1823 (s. 628-629)
1820-1829 1819-1823 (s. 628-629) 1823-1825 (s. 630-631)
Out-migrated - Stranda local parish
1810-1819 1817-1818 (s. 584-585) 1818-1821 (s. 586-587)
1820-1829 1818-1821 (s. 586-587) 1821-1823 (s. 588-589) 1824-1825 (s. 590-591)
Notes - Stranda local parish
1810-1819 1816-1824 (s. 732-733)
1820-1829 1816-1824 (s. 732-733)
Other page categories
Label, title, content page Label, title, content page
Source information
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-1458/701/L0005
Link to Arkivportalen
Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nord-Trøndelag 701: Leksvik
L0005: Ministerialprotokoll, Leksvik prestegjeld
Parish register (official) no. 701A05 /2 /1816 - 1825 Nord-Trøndelag county
Leksvik parish
Stranda local parish
Den originale kirkeboken er ført felles for Leksvik og Stranda sokn, i avdelinger for hvert av soknene. I den digitaliserte versjonen er sidene for hvert sokn samlet og fremstår som egne bøker. Lister som er ført felles for begge sokn, jevnførelsesregisteret, ligger under Leksvik hovedsogn. Church books Ministerial books Personalia Births and christenings Confirmations Engagements, banns and marriage Deaths and burials Emigrations and change of domicile State archives The church