Source information
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-1456/601/L0035
Link to Arkivportalen
Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag 601: Trondheim - Domkirken
L0035: Ministerialprotokoll, Trondheim prestegjeld, Domkirken sokn
Parish register (official) no. 601A03 /1713 - 1728 Sør-Trøndelag county
Trondheim city
Domkirken local parish
Fol. 227-500. Boka er satt sammen av løse blad og år kan derfor være feil. Church books Ministerial books Personalia Births and christenings State archives The church