Content

Rogaland


Høyland parish

Born and baptised females - Soma local parish
1820-1829 1825-1827 (s. 108) 1827 (s. 109) 1828 (s. 110) 1829 (s. 112) 1829-1831 (s. 113)
1830-1839 1829-1831 (s. 113) 1832 (s. 114) 1833 (s. 115) 1834-1835 (s. 117) 1836 (s. 118) 1836-1838 (s. 120) 1838 (s. 121) 1838-1840 (s. 122)
1840-1849 1838-1840 (s. 122) 1841 (s. 123)
Born and baptised males - Soma local parish
1820-1829 1825-1826 (s. 78) 1827 (s. 79) 1828 (s. 80) 1829-1830 (s. 81)
1830-1839 1829-1830 (s. 81) 1830 (s. 82) 1831 (s. 83) 1832 (s. 84) 1833 (s. 85) 1834 (s. 86) 1835 (s. 88) 1835-1837 (s. 89) 1838 (s. 90) 1839-1840 (s. 92)
1840-1849 1839-1840 (s. 92) 1840 (s. 93) 1841 (s. 94)
Married - Soma local parish
1820-1829 1825-1826 (s. 191) 1827 (s. 192) 1828-1829 (s. 193) 1829 (s. 194)
1830-1839 1830-1831 (s. 195) 1831-1833 (s. 196) 1834 (s. 197) 1835 (s. 198) 1836 (s. 200) 1837 (s. 201) 1838 (s. 202) 1839 (s. 203)
1840-1849 1840 (s. 205)
Deceased and buried females - Soma local parish
1820-1829 1825-1827 (s. 280) 1828-1829 (s. 281) 1829-1831 (s. 282)
1830-1839 1829-1831 (s. 282) 1832 (s. 283) 1832-1834 (s. 284) 1834-1836 (s. 285) 1837 (s. 286) 1838 (s. 287) 1838-1840 (s. 288)
1840-1849 1838-1840 (s. 288) 1841 (s. 289)
Deceased and buried males - Soma local parish
1820-1829 1825-1828 (s. 258) 1828-1830 (s. 259)
1830-1839 1828-1830 (s. 259) 1830-1832 (s. 260) 1832-1834 (s. 261) 1835 (s. 262) 1835-1837 (s. 263) 1838 (s. 264) 1839 (s. 265)
1840-1849 1840-1841 (s. 266)
Vaccinated females - Soma local parish
1820-1829 1826-1828 (s. 394) 1829 (s. 395) 1829-1832 (s. 396)
1830-1839 1829-1832 (s. 396) 1832-1834 (s. 397) 1835-1837 (s. 398) 1837-1839 (s. 399)
1840-1849 1840-1841 (s. 400) 1842 (s. 401)
Vaccinated males - Soma local parish
1820-1829 1826-1828 (s. 382) 1828-1830 (s. 383)
1830-1839 1828-1830 (s. 383) 1830-1832 (s. 384) 1832-1834 (s. 385) 1834-1837 (s. 386) 1838 (s. 387) 1839-1841 (s. 388)
1840-1849 1839-1841 (s. 388) 1842 (s. 389)
Attachment - Soma local parish
1830-1839 1838-1841 (s. 389)
1840-1849 1838-1841 (s. 389)
Other page categories
Label, title, content page Label, title, content page
Source information
Statsarkivet i Stavanger Statsarkivet i Stavanger SAST/A-101799/001/30BA/L0007
Link to Arkivportalen
Høyland sokneprestkontor 30BA: KYRKJEBØKER
L0007: KYRKJEBOK A 7 <HØYLAND/SOMA>
Parish register (official) no. A 7 /2 /1825 - 1841 Rogaland county
Høyland parish
Soma local parish
Den originale kirkeboken er ført felles for Høyland og Soma, i avdelinger for hvert av soknene. I den digitaliserte versjonen er sidene for de enkelte sokn samlet og fremstår som egne bøker. Lister som er ført felles for begge sokn ligger under Høyland. Church books Ministerial books Personalia Births and christenings Engagements, banns and marriage Deaths and burials Vaccinations State archives The church