Source information
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-1456/601/L0040
Link to Arkivportalen
Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag 601: Trondheim - Domkirken
L0040: Ministerialprotokoll, Trondheim prestegjeld, Domkirken sokn
Parish register (official) no. 601A08 /1783 - 1818 Sør-Trøndelag county
Trondheim city
Domkirken local parish
Notatside, 1783: Om Haldo Sivertsen Wold og hans avskjed som underklokker/undergraver i Domkirkens sogn i 1783. Notatside, 1792: Om betalingen til graveren ved begravelser. Notatside, 1805-1806: Om blant annet starten og opphøringa av ringingen for arveprinsen. Church books Ministerial books Personalia Deaths and burials State archives The church