Content

Rogaland


Strand parish

Born and baptised - Strand local parish
1810-1819 1816 (s. 2-3) 1817 (s. 8-9) 1818 (s. 12-13) 1819 (s. 18-19)
1820-1829 1820 (s. 22-23) 1821 (s. 26-27) 1822 (s. 30-31) 1823 (s. 36-37) 1824 (s. 38-39) 1825 (s. 44-45) 1826 (s. 48-49) 1827 (s. 52-53) 1828 (s. 56-57) 1829 (s. 60-61)
1830-1839 1830 (s. 64-65) 1831 (s. 68-69) 1832 (s. 402-403) 1833 (s. 406-407)
Confirmation - Strand local parish
1810-1819 1816 (s. 478-479) 1817 (s. 480-481) 1818-1819 (s. 482-483)
1820-1829 1820 (s. 484-485) 1821 (s. 486-487) 1823 (s. 488-489) 1824 (s. 490-491) 1825 (s. 492-493) 1826 (s. 494-495) 1828 (s. 496-497) 1829
1830-1839 1830 1831 1832 1833
Married - Strand local parish
1810-1819 1816 (s. 382-383) 1816-1818 (s. 384-385) 1818-1820 (s. 386-387)
1820-1829 1818-1820 (s. 386-387) 1820-1822 (s. 388-389) 1822-1824 (s. 390-391) 1825-1826 (s. 392-393) 1826-1828 (s. 394-395) 1829-1830 (s. 396-397)
1830-1839 1829-1830 (s. 396-397) 1831 (s. 398-399) 1832-1833 (s. 400-401)
Deceased and buried - Strand local parish
1810-1819 1816 (s. 192-193) 1817 (s. 194-195) 1818 (s. 196-197) 1818-1820 (s. 198-199)
1820-1829 1818-1820 (s. 198-199) 1821-1823 (s. 200-201) 1822-1824 (s. 202-203) 1823-1826 (s. 204-205) 1826-1828 (s. 206-207) 1829 (s. 208-209)
1830-1839 1830 (s. 210-211) 1830-1832 (s. 212-213) 1833 (s. 214-215)
In-migrated - Strand local parish
1810-1819 1816-1833 (s. 620-621)
1820-1829 1816-1833 (s. 620-621)
1830-1839 1816-1833 (s. 620-621)
Out-migrated - Strand local parish
1810-1819 1816-1832 (s. 572-573)
1820-1829 1816-1832 (s. 572-573)
1830-1839 1816-1832 (s. 572-573) 1833 (s. 574-575)
Comparing index (jevnførelsesregister) - Strand local parish
1810-1819 1816-1833 (s. 668-669)
1820-1829 1816-1833 (s. 668-669)
1830-1839 1816-1833 (s. 668-669)
Other page categories
Label, title, content page Label, title, content page
Source information
Statsarkivet i Stavanger Statsarkivet i Stavanger SAST/A-101828/H/Ha/Haa/L0004
Link to Arkivportalen
Strand sokneprestkontor H: Kirkelige handlinger
Ha: Kirkebøker
Haa: Kirkebøker
L0004: Kirkebok A 4
Parish register (official) no. A 4 /1 /1816 - 1833 Rogaland county
Strand parish
Strand local parish
Den originale kirkeboken er ført felles for Strand og Høle sokn, i avdelinger for hvert av soknene. I den digitaliserte versjonen er sidene for de enkelte sokn samlet og fremstår som egne bøker. Church books Ministerial books Personalia Births and christenings Confirmations Engagements, banns and marriage Deaths and burials Emigrations and change of domicile State archives The church