Content
View options:

Akershus


1875 Census

Fet prestegjeld
Fortegnelse over de matrikulerte eiendommer 1
Summarisk oppgave over folketallet 44
Hovedlister Tellingskrets 1 48
Hovedlister Tellingskrets 2 51
Hovedlister Tellingskrets 3 54
Hovedlister Tellingskrets 4 57
Hovedlister Tellingskrets 5 62
Hovedlister Tellingskrets 6 65
Hovedlister Tellingskrets 7 68
Hovedlister Tellingskrets 8 71
Hovedlister Tellingskrets 9 74
Hovedlister Tellingskrets 10 77
Hovedlister Tellingskrets 11 80
Maskinskrevne hovedlister Tellingskrets 1 83
Maskinskrevne hovedlister Tellingskrets 2 85
Maskinskrevne hovedlister Tellingskrets 3 88
Maskinskrevne hovedlister Tellingskrets 4 91
Maskinskrevne hovedlister Tellingskrets 5 96
Maskinskrevne hovedlister Tellingskrets 6 99
Maskinskrevne hovedlister Tellingskrets 7 103
Maskinskrevne hovedlister Tellingskrets 8 106
Maskinskrevne hovedlister Tellingskrets 9 109
Maskinskrevne hovedlister Tellingskrets 10 111
Maskinskrevne hovedlister Tellingskrets 11 113
Spesiallister Tellingskrets 1 116
Spesiallister Tellingskrets 2 202
Spesiallister Tellingskrets 3 330
Spesiallister Tellingskrets 4 442
Spesiallister Tellingskrets 5 649
Spesiallister Tellingskrets 6 798
Spesiallister Tellingskrets 7 992
Spesiallister Tellingskrets 8 1150
Spesiallister Tellingskrets 9 1276
Spesiallister Tellingskrets 10 1344
Spesiallister Tellingskrets 11 1443
Source information
Riksarkivet Riksarkivet RA/S-2231/E
Link to Arkivportalen
Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold E: FOLKETELLINGER
State Census 31.12.1875 Akershus county
Fet parish
Fet local parish
Rælingen local parish
- Censuses 1875 Census Personalia State archives Departmental institutions