Content
View options:

Sør-Trøndelag


1701 Male census

Fosen fogderi
Tittelblad upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Avskrift av kongelig befaling av 26. juli 1701 upaginert
Fosen fogderi upaginert
Fosen fogderi Hitra prestegjeld 1701.09.10 4-5
Fosen fogderi Hemne prestegjeld 1701.09.12 40-41
Fosen fogderi Bjørnør prestegjeld 1701.09.15 72-73
Fosen fogderi Åfjord prestegjeld 1701.09.19 Åfjord sogn 104-105
Fosen fogderi Åfjord prestegjeld 1701.09.19 Jøssund sogn 122-123
Fosen fogderi Ørlandet prestegjeld 1701.09.23 136-137
Fosen fogderi Stadsbygd prestegjeld 1701.09.28 188-189
Source information
Riksarkivet RA/EA-4070/J/Jb/L0012
Link to Arkivportalen
EA-4070: Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling
J: Folketellinger og manntall
Jb: Manntallet 1701
L0012: Fosen fogderi
Census (manntall) no. 12 /1701 Sør-Trøndelag county
Fosen bailiwick
Manntallet 1701 Male censuses 1701 Male census Personalia State archives Danish-norwegian central services