Content
View options:

Finnmark


1865 Census

Loppa prestegjeld
Tittelside bind 430 3
Innholdsfortegnelse 4
Hovedliste 5
Spesiallister Loppa sokn 1a: Loppen ydre skoledistrikt 10
Spesiallister Loppa sokn 2b: Loppen indre skoledistrikt 23
Spesiallister Øksfjord sokn 3c: Øksfjord skoledistrikt 31
Spesiallister Hasvik sokn 4d: Hasvik skoledistrikt 44
Spesiallister Hasvik sokn 5e: Galten skoledistrikt 57
Source information
Riksarkivet RA/S-2231
Link to Arkivportalen
S-2231: Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold
State Census no. 430 /31.12.1865 Finnmark county
Loppa parish
Loppa local parish
Øksfjord local parish
Hasvik local parish
- Censuses 1865 Census Personalia State archives Departmental institutions