Content
View options:

Finnmark


1865 Census

Vadsø prestegjeld, Vadsø kjøpstad
Tittelside bind 438 3
Hovedliste 4
Spesiallister 1-20 7
Spesiallister 21-40 47
Spesiallister 41-60 87
Spesiallister 61-80 127
Spesiallister 81-100 167
Spesiallister 101-120 208
Spesiallister 121-140 248
Spesiallister 141-155 288
Source information
Riksarkivet RA/S-2231
Link to Arkivportalen
Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold State Census no. 438 /31.12.1865 Finnmark county
Vadsø parish
Vadsø town parish
- Censuses 1865 Census Personalia State archives Departmental institutions