Content
View options:

Troms


1865 Census

Skjervøy prestegjeld
Hovedliste 1
Spesiallister Skjervøy sokn 1: Skjervø skoledistrikt 13
Spesiallister Skjervøy sokn 2: Oxfjorden skoledistrikt 25
Spesiallister Nordreisa sokn 3a: Reisen skoledistrikt 38
Spesiallister Nordreisa sokn 3b: Reisen skoledistrikt 51
Spesiallister Nordreisa sokn 3c: Reisen skoledistrikt 64
Spesiallister Skjervøy sokn 4a: Ulø skoledistrikt 76
Spesiallister Skjervøy sokn 4b: Ulø skoledistrikt 89
Spesiallister Skjervøy sokn 5: Rotsund skoledistrikt 102
Spesiallister Skjervøy sokn 6a: Arnøen skoledistrikt 114
Spesiallister Skjervøy sokn 6b: Arnøen skoledistrikt 127
Spesiallister Kvænangen sokn 7a: Kvænangen ytre skoledistrikt 132
Spesiallister Kvænangen sokn 7b: Kvænangen ytre skoledistrikt 145
Spesiallister Kvænangen sokn 8: Mellem Kvænangen skoledistrikt 148
Spesiallister Kvænangen sokn 8b: Mellem Kvænangen skoledistrikt 161
Spesiallister Kvænangen sokn 9: Indre Kvænangen skoledistrikt 175
Spesiallister Kvænangen sokn 10: Kjækan skoledistrikt 190
Source information
Riksarkivet RA/S-2231
Link to Arkivportalen
Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold State Census no. 429 /31.12.1865 Troms county
Skjervøy parish
Skjervøy local parish
Nordreisa local parish
Kvænangen local parish
- Censuses 1865 Census Personalia State archives Departmental institutions