Content
View options:

Nord-Trøndelag


1865 Census

Leksvik prestegjeld
Tittelside bind 387 3
Innholdsfortegnelse 4
Hovedliste 5
Spesiallister Stranda sokn 1: Nordre skoledistrikt 11
Spesiallister Stranda sokn 1a: Nordre skoledistrikt 24
Spesiallister Stranda og Leksvik sokn 2: Hindrum og Indrebygden skoledistrikt 32
Spesiallister Stranda og Leksvik sokn 2a: Indrebygden skoledistrikt 45
Spesiallister Stranda og Leksvik sokn 3: Haaven og Lian skoledistrikt 58
Spesiallister Stranda og Leksvik sokn 3a: Lian skoledistrikt 71
Spesiallister Leksvik sokn 4: Myhr skoledistrikt 76
Spesiallister Leksvik sokn 4a: Myhr skoledistrikt 89
Spesiallister Leksvik sokn 5: Dahlbygden og Markebygden skoledistrikt 101
Spesiallister Leksvik sokn 5a: Dahlbygden og Markebygden skoledistrikt 112
Spesiallister Leksvik sokn 6: Bergbygden skoledistrikt 119
Spesiallister Leksvik sokn 6a: Bergbygden skoledistrikt 132
Source information
Riksarkivet RA/S-2231
Link to Arkivportalen
S-2231: Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold
State Census no. 387 /31.12.1865 Nord-Trøndelag county
Leksvik parish
Leksvik local parish
Stranda local parish
- Censuses 1865 Census Personalia State archives Departmental institutions