Content
View options:

Møre og Romsdal


1865 Census

Nesset prestegjeld
Tittelside 3
Innholdsfortegnelse 4
Hovedliste 5
Spesiallister Rød sokn 1a: 3die skoledistrikt 11
Spesiallister Rød sokn 1b: 3die skoledistrikt 24
Spesiallister Rød sokn 2a: 2det skoledistrikt 32
Spesiallister Rød sokn 2b: 2det skoledistrikt 45
Spesiallister Rød sokn 3a: 1ste skoledistrikt 52
Spesiallister Rød sokn 3b: 1ste skoledistrikt 65
Spesiallister Sira sokn 4a: 2det skoledistrikt 72
Spesiallister Sira sokn 4b: 2det skoledistrikt 85
Spesiallister Sira sokn 5a: 1ste skoledistrikt 96
Spesiallister Sira sokn 5b: 1ste skoledistrikt 109
Spesiallister Vistdal sokn 6a: Vistdals skoledistrikt 121
Spesiallister Vistdal sokn 6b: Vistdals skoledistrikt 134
Spesiallister Vistdal sokn 6c: Vistdals skoledistrikt 147
Source information
Riksarkivet Riksarkivet RA/S-2231
Link to Arkivportalen
Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold State Census no. 345 /31.12.1865 Møre og Romsdal county
Nesset parish
Rød local parish
Eresfjord local parish
Eikesdal chapel parish
Vistdal local parish
- Censuses 1865 Census Personalia State archives Departmental institutions