Content
View options:

Møre og Romsdal


1865 Census

Grytten prestegjeld
Tittelside 3
Innholdsfortegnelse 4
Hovedliste 5
Spesiallister Hen sokn 1a: Stranden skoledistrikt 10
Spesiallister Hen sokn 1b: Stranden skoledistrikt 24
Spesiallister Hen sokn 2a: Heen yttre skoledistrikt 28
Spesiallister Hen sokn 2b: Heen yttre skoledistrikt 41
Spesiallister Hen sokn 3a: Heen indre skoledistrikt 46
Spesiallister Hen sokn 3b: Heen indre skoledistrikt 59
Spesiallister Grytten sokn 4a: 1ste skoledistrikt 66
Spesiallister Grytten sokn 4b: 1ste skoledistrikt 76
Spesiallister Grytten sokn 5a: Grytten skoledistrikt 85
Spesiallister Grytten sokn 5b: Grytten øvre skoledistrikt 98
Spesiallister Kors sokn 6: 1ste skoledistrikt 101
Spesiallister Kors sokn 7: Øverdalen skoledistrikt 113
Source information
Riksarkivet RA/S-2231
Link to Arkivportalen
Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold State Census no. 344 /31.12.1865 Møre og Romsdal county
Grytten parish
Grytten local parish
Hen local parish
Kors local parish
- Censuses 1865 Census Personalia State archives Departmental institutions