Content
View options:

Møre og Romsdal


1865 Census

Hjørundfjord prestegjeld
Tittelside 3
Innholdsfortegnelse 4
Hovedliste 5
Spesiallister Hjørundfjord 1a: Strændenes skoledistrikt 9
Spesiallister Hjørundfjord 2a: Nordangsfjordens skoledistrikt 21
Spesiallister Hjørundfjord 2b: Nordangsfjordens skoledistrikt 34
Spesiallister Hjørundfjord 3a: Bondalens skoledistrikt 39
Spesiallister Hjørundfjord 3b: Bondalens skoledistrikt 52
Spesiallister Hjørundfjord 4a: Storfjordens skoledistrikt 60
Spesiallister Hjørundfjord 4b: Storfjordens skoledistrikt 73
Source information
Riksarkivet RA/S-2231
Link to Arkivportalen
S-2231: Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold
State Census no. 336 /31.12.1865 Møre og Romsdal county
Hjørundfjord parish
Hjørundfjord local parish
- Censuses 1865 Census Personalia State archives Departmental institutions