Content
View options:

Møre og Romsdal


1865 Census

Vanylven prestegjeld
Tittelside 3
Innholdsfortegnelse 4
Hovedliste 5
Spesiallister Vanylven og Syvde sokn 1: 1ste skoledistrikt 11
Spesiallister Vanylven sokn 2a: 2det skoledistrikt 24
Spesiallister Vanylven sokn 2b: 2det skoledistrikt 35
Spesiallister Vanylven sokn 3: 3die skoledistrikt 45
Spesiallister Vanylven sokn 4a: 4de skoledistrikt 58
Spesiallister Vanylven sokn 4b: 4de skoledistrikt 68
Spesiallister Syvde sokn 5a: 5te skoledistrikt 80
Spesiallister Syvde sokn 5b: 5te skoledistrikt 93
Spesiallister Syvde sokn 6: (6te) Yttre skoledistrikt 100
Source information
Riksarkivet RA/S-2231
Link to Arkivportalen
Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold State Census no. 334 /31.12.1865 Møre og Romsdal county
Vanylven parish
Vanylven local parish
Syvde local parish
- Censuses 1865 Census Personalia State archives Departmental institutions