Content
View options:

Hordaland


1865 Census

Manger prestegjeld
Tittelside 3
Innholdsfortegnelse 4
Hovedliste 5
Spesiallister Manger sokn 1a: 13, 14 og lidt av 15 skoledistrikt 17
Spesiallister Bø sokn 1b: 15de skoledistrikt 30
Spesiallister Manger sokn 2a: 16de skoledistrikt 36
Spesiallister Bø sokn 2b: 17de og 18de skoledistrikt 42
Spesiallister Manger sokn 3a: 12te, 11te og 10de skoledistrikt 53
Spesiallister Manger sokn 3b: 12te, 11te og 10de skoledistrikt 66
Spesiallister Manger sokn 4a: Det meste av 9, 8de skoledistrikt 72
Spesiallister Sæbø sokn 4b: 7 og lidt av 9de og 8de skoledistrikt 83
Spesiallister Sæbø sokn 5a: 6, 5 og 4de skoledistrikt 94
Spesiallister Sæbø sokn 5b: 6, 5 og 4de skoledistrikt 107
Spesiallister Sæbø sokn 6: 3, 2 og 1ste skoledistrikt 110
Spesiallister Herdla sokn 7a: 42, 41 og 43 skoledistrikt 123
Spesiallister Herdla sokn 7b: 42, 41 og 43 skoledistrikt 136
Spesiallister Herdla sokn 8a: 40, 39, 38, 37 skoledistrikt 146
Spesiallister Herdla sokn 8b: 40, 39, 38, 37 skoledistrikt 159
Spesiallister Herdla sokn 9a: 36, 35 og 34te skoledistrikt 168
Spesiallister Herdla sokn 9b: 36, 35 og 34te skoledistrikt 181
Spesiallister Herdla sokn 10a: 33, 32, 31, 30te skoledistrikt 188
Spesiallister Herdla sokn 10b: 33, 32, 31, 30te skoledistrikt 201
Spesiallister Herdla sokn 10c: 33, 32, 31, 30te skoledistrikt 215
Spesiallister Bø sokn 11a: 29, 28, 27, 26de skoledistrikt 222
Spesiallister Bø sokn 11b: 29, 28, 27, 26de skoledistrikt 235
Spesiallister Bø sokn 12a: 25, 24, 23de skoledistrikt 247
Spesiallister Bø sokn 12b: 25, 24, 23de skoledistrikt 260
Spesiallister Bø sokn 13a: 22, 21, 20, 19de skoledistrikt 268
Spesiallister Bø sokn 13b: 22, 21, 20, 19de skoledistrikt 281
Source information
Riksarkivet RA/S-2231
Link to Arkivportalen
Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold State Census no. 299 /31.12.1865 Hordaland county
Manger parish
Manger local parish
Bø local parish
Sæbø local parish
Herdla local parish
- Censuses 1865 Census Personalia State archives Departmental institutions