Content
View options:

Oppland


1865 Census

Jevnaker prestegjeld
Tittelside bind 110 3
Innholdsfortegnelse 4
Hovedliste 5
Spesiallister Jevnaker sokn 1a: Jevnaker faste skoledistrikt 11
Spesiallister Jevnaker sokn 1b: Jevnaker faste skoledistrikt 25
Spesiallister Jevnaker sokn 2a: 2det skoledistrikt 37
Spesiallister Jevnaker sokn 2b: 2det skoledistrikt 50
Spesiallister Jevnaker sokn 3a: 3die skoledistrikt 63
Spesiallister Jevnaker sokn 3b: 3die skoledistrikt 76
Spesiallister Lunner sokn 4a: 4de skoledistrikt 89
Spesiallister Lunner sokn 4b: 4de skoledistrikt 102
Spesiallister Lunner sokn 5a: 5te skoledistrikt 111
Spesiallister Lunner sokn 5b: 5te skoledistrikt 124
Spesiallister Lunner sokn 6a: 6te skoledistrikt 130
Spesiallister Lunner sokn 6b: 6te skoledistrikt 143
Spesiallister Lunner sokn 7a: 7de skoledistrikt 147
Spesiallister Lunner sokn 7b: 7de skoledistrikt 160
Spesiallister Lunner sokn 8a: Søndre Opdal skoledistrikt 171
Spesiallister Lunner sokn 8b: Søndre Opdal skoledistrikt 184
Spesiallister Lunner sokn 9: 9de skoledistrikt 197
Spesiallister Lunner sokn 10a: Søndre skoledistrikt 210
Spesiallister Lunner sokn 10b: Søndre og 10de skoledistrikt 223
Spesiallister Jevnaker sokn 11: Hadeland Glasværks skoledistrikt 228
Source information
Riksarkivet Riksarkivet RA/S-2231
Link to Arkivportalen
Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold State Census no. 110 /31.12.1865 Oppland county
Jevnaker parish
Jevnaker local parish
Lunner local parish
- Censuses 1865 Census Personalia State archives Departmental institutions