Content
View options:

Akershus


1865 Census

Ullensaker prestegjeld
TittelsideTittelside bind 61 3
Innholdsfortegnelse 4
Hovedliste 5
Spesiallister Ullensaker sokn 1a: Lystad skoledistrikt 15
Spesiallister Ullensaker sokn 1b: Lystad skoledistrikt 28
Spesiallister Ullensaker sokn 2a: Kløften skoledistrikt 37
Spesiallister Ullensaker sokn 2b: Kløften skoledistrikt 50
Spesiallister Ullensaker sokn 3a: Frogner skoledistrikt 56
Spesiallister Ullensaker sokn 3b: Frogner skoledistrikt 69
Spesiallister Ullensaker sokn 4a: Borgen skoledistrikt 79
Spesiallister Ullensaker sokn 4b: Borgen skoledistrikt 93
Spesiallister Ullensaker sokn 5a: Vettal skoledistrikt 104
Spesiallister Ullensaker sokn 5b: Vettal skoledistrikt 117
Spesiallister Ullensaker sokn 6a: Aas skoledistrikt 124
Spesiallister Ullensaker sokn 6b: Aas skoledistrikt 139
Spesiallister Ullensaker sokn 7a: Stokstad skoledistrikt 144
Spesiallister Ullensaker sokn 7b: Stokstad skoledistrikt 157
Spesiallister Ullensaker sokn 8a: Stensby skoledistrikt 166
Spesiallister Ullensaker sokn 8b: Stensby skoledistrikt 179
Tittelside bind 62 193
Spesiallister Hovin sokn 9a: Gjestad skoledistrikt 195
Spesiallister Hovin sokn 9b: Gjestad skoledistrikt 208
Spesiallister Hovin sokn 10a: Aarstad skoledistrikt 218
Spesiallister Hovin sokn 10b: Aarstad skoledistrikt 231
Spesiallister Hovin sokn 11a: Laache skoledistrikt 238
Spesiallister Hovin sokn 11b: Laache skoledistrikt 251
Spesiallister Hovin sokn 12a: Sundby skoledistrikt 258
Spesiallister Hovin sokn 12b: Sundby skoledistrikt 271
Spesiallister Hovin sokn 12c: Sundby skoledistrikt 276
Spesiallister Hovin sokn 13a: Elstad skoledistrikt 285
Spesiallister Hovin sokn 13b: Elstad skoledistrikt 298
Spesiallister Hovin sokn 14: Dahl skoledistrikt 305
Source information
Riksarkivet RA/S-2231
Link to Arkivportalen
Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold State Census no. 061-062 /31.12.1865 Akershus county
Ullensaker parish
Ullensaker local parish
Hovin local parish
- Censuses 1865 Census Personalia State archives Departmental institutions