Content
View options:

Akershus


1865 Census

Skedsmo prestegjeld
Tittelside bind 51 3
Innholdsfortegnelse 4
Hovedliste 5
Spesiallister Skedsmo sokn 1: Østere skoledistrikt 11
Spesiallister Skedsmo sokn 2: Nordre skoledistrikt 24
Spesiallister Skedsmo sokn 3a: Kirkekredsens skoledistrikt 39
Spesiallister Skedsmo sokn 3b: Kirkekredsens skoledistrikt 52
Spesiallister Skedsmo sokn 4: Gjelderaaskredsens skoledistrikt 61
Spesiallister Skedsmo sokn 5: Sørum skoledistrikt 79
Spesiallister Skedsmo sokn 6: Lillestrøm skoledistrikt 89
Spesiallister Skedsmo sokn 7a: Saugdalen skoledistrikt 98
Spesiallister Skedsmo sokn 7b: Saugdalen skoledistrikt 111
Spesiallister Skedsmo sokn 7c: Saugdalen skoledistrikt 124
Spesiallister Lørenskog sokn 8a: Østre skoledistrikt 130
Spesiallister Lørenskog sokn 8b: Østre skoledistrikt 143
Spesiallister Lørenskog sokn 9a: Vestre skoledistrikt 152
Spesiallister Lørenskog sokn 9b: Vestre skoledistrikt 165
Spesiallister Lørenskog sokn 10: Laasbye Brugets skoledistrikt 172
Source information
Riksarkivet Riksarkivet RA/S-2231
Link to Arkivportalen
Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold State Census no. 051 /31.12.1865 Akershus county
Skedsmo parish
Skedsmo local parish
Lørenskog local parish
- Censuses 1865 Census Personalia State archives Departmental institutions