Content
View options:

Akershus


1865 Census

Ås prestegjeld
Tittelside bind 46 3
Innholdsfortegnelse 4
Hovedliste 5
Spesiallister Ås sokn 1a: Treiders skoledistrikt 12
Spesiallister Ås sokn 2a: Tomter skoledistrikt 34
Spesiallister Ås sokn 2b: Tomter skoledistrikt 47
Spesiallister Ås sokn 2c: Tomter skoledistrikt 60
Spesiallister Ås sokn 3a: Aschim skoledistrikt 64
Spesiallister Kroer sokn 4a: Kroers skoledistrikt 77
Spesiallister Kroer sokn 4b: Kroers skoledistrikt 90
Spesiallister Nordby sokn 5a: Nordbys skoledistrikt 93
Spesiallister Nordby sokn 5b: Nordbys skoledistrikt 106
Spesiallister Nordby sokn 5c: Nordbys skoledistrikt 119
Source information
Riksarkivet RA/S-2231
Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold State Census no. 046 /31.12.1865 Akershus county
Ås parish
Ås local parish
Kroer local parish
Nordby local parish
- Censuses 1865 Census Personalia State archives Departmental institutions