Content
View options:

Østfold


1865 Census

Rakkestad prestegjeld
Tittelside bind 27 3
Innholdsfortegnelse 4
Hovedliste 5
Spesiallister Rakkestad sokn 1a: 1ste skoledistrikt 16
Spesiallister Rakkestad sokn 1b: 1ste skoledistrikt 29
Spesiallister Rakkestad sokn 1c: 1ste skoledistrikt 42
Spesiallister Os sokn 2a: 2det skoledistrikt 45
Spesiallister Os sokn 2b: 2det skoledistrikt 58
Spesiallister Os og Rakkestad sokn 3a: 3die skoledistrikt 71
Spesiallister Os og Rakkestad sokn 3b: 3die skoledistrikt 84
Spesiallister Rakkestad sokn 4a: 4de skoledistrikt 96
Spesiallister Rakkestad sokn 4b: 4de skoledistrikt 109
Spesiallister Rakkestad sokn 4c: 4de skoledistrikt 120
Spesiallister Degernes sokn 5a: 5te skoledistrikt 133
Spesiallister Degernes sokn 5b: 5te skoledistrikt 146
Spesiallister Rakkestad sokn 6a: 6te skoledistrikt 153
Spesiallister Rakkestad sokn 6b: 6te skoledistrikt 166
Spesiallister Rakkestad og Degernes sokn 7a: 7de skoledistrikt 179
Spesiallister Rakkestad og Degernes sokn 7b: 7de skoledistrikt 192
Spesiallister Degernes sokn 8a: 8de skoledistrikt 204
Spesiallister Degernes sokn 8b: 8de skoledistrikt 217
Spesiallister Degernes sokn 8c: 8de skoledistrikt 230
Spesiallister Rakkestad og Degernes sokn 9a: 9de skoledistrikt 233
Spesiallister Rakkestad og Degernes sokn 9b: 9de skoledistrikt 246
Spesiallister Rakkestad og Degernes sokn 9c: 9de skoledistrikt 259
Spesiallister Os sokn 10: Brække Brugs skoledistrikt 262
Source information
Riksarkivet Riksarkivet RA/S-2231
Link to Arkivportalen
Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold State Census no. 027 /31.12.1865 Østfold county
Rakkestad parish
Rakkestad local parish
Degernes local parish
Os local parish
- Censuses 1865 Census Personalia State archives Departmental institutions