Content
View options:

Glomdal Museum


Helge Væringsaasens samlinger

Forord (1831) upaginert
Manuskript 1
Source information

Link to Arkivportalen
Helge Væringsaasens samlinger Other source no. - /1150 - 1200 - «The study of wisdom» er et munkeskrift fra siste halvdel av 1100-tallet. Dette er det eldste håndskriftet i Helge Væringsaasens samlinger. Skriftet er ført i pennen av munkene Hugo av St. Victor (1096-1141), Richard av St. Victor (død 1173) og Bernard av Clairvaux (1090-1153) og er på hele 120 sider. Litteratur: L. Gjerløw: A twelfth-century victorine or cistercian manuscript in the library of Elverum. I: Rvue Bénédictine, 1972, no 3-4. A.M. Piazzoni: Il “De unionespiritus et corpis” di Ugo di San Vittore.I: Studi Medievali, 1980, 3.Serie, XXI, II. Collections Private archives Books, publications, printed materials