Content
View options:

Riksarkivet


Kommersekollegiet, Brannforsikringskontoret 1767-1814

Branntakster, Kjøpstedenes brannforsikrings- og branntaksasjonsprotokoller med tilhørende dokumenter
Tittelblad upaginert
Innledning upaginert
Branntakster 1.-8. rode upaginert
Branntakster 9.-16. rode upaginert
Branntakster 17.-24. rode upaginert
Branntakster Det tyske kontor upaginert
Branntakster Summa summarum upaginert
Branntakster Bodene ved Nøstet, i Skuteviken og i Sandviken upaginert
Branntakster Sandvikens roder upaginert
Branntakster Summa summarum upaginert
Branntakster Offentlige bygninger upaginert
Source information
Riksarkivet RA/EA-5458/F/Fa/L0004/0001
Link to Arkivportalen
Kommersekollegiet, Brannforsikringskontoret 1767-1814 F: Branntakster
Fa: Kjøpstedenes brannforsikrings- og branntaksasjonsprotokoller med tilhørende dokumenter
L0004: Bergen
0001: Branntakstprotokoll Fire assessment documents no. 4.1 /1767 - - Fire safety assessments Property Insurance and assurances State archives Danish-norwegian central services Houses and buildings