Content
View options:

Riksarkivet


Kommersekollegiet, Brannforsikringskontoret 1767-1814

Branntakster, Kjøpstedenes brannforsikrings- og branntaksasjonsprotokoller med tilhørende dokumenter
Merknader til skanningen upaginert
Løst vedlegg upaginert
Innledning upaginert
Branntakster 1. rode upaginert
Branntakster 2. rode upaginert
Branntakster 3. rode upaginert
Branntakster 4. rode upaginert
Branntakster 5. rode upaginert
Autorisasjon upaginert
Branntakster Nye bygninger upaginert
Source information
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-5458/F/Fa/L0001/0001
Link to Arkivportalen
Kommersekollegiet, Brannforsikringskontoret 1767-1814 F: Branntakster
Fa: Kjøpstedenes brannforsikrings- og branntaksasjonsprotokoller med tilhørende dokumenter
L0001: Arendal
0001: Branntakstprotokoll Fire assessment documents no. 1.1 /1777 - 1786 - - Fire safety assessments Property Insurance and assurances State archives Danish-norwegian central services Houses and buildings