Content
View options:

Statsarkivet i Oslo


Aurskog lensmannskontor

FLYTTING, REISEKONTROLL, FREMMEDKONTROLL, Flytteprotokoller
Autorisasjon upaginert
Inn- og utflyttede Fornavn - A-Aa upaginert
Inn- og utflyttede Fornavn - B-C upaginert
Inn- og utflyttede Fornavn - D upaginert
Inn- og utflyttede Fornavn - E upaginert
Inn- og utflyttede Fornavn - F upaginert
Inn- og utflyttede Fornavn - G upaginert
Inn- og utflyttede Fornavn - H upaginert
Inn- og utflyttede Fornavn - I-J upaginert
Inn- og utflyttede Fornavn - K upaginert
Inn- og utflyttede Fornavn - L upaginert
Inn- og utflyttede Fornavn - A-Aa Fortsettelse upaginert
Inn- og utflyttede Fornavn - H Fortsettelse upaginert
Inn- og utflyttede Fornavn - M upaginert
Inn- og utflyttede Fornavn - M-N upaginert
Inn- og utflyttede Fornavn - O upaginert
Inn- og utflyttede Fornavn - P upaginert
Inn- og utflyttede Fornavn - G Fortsettelse upaginert
Inn- og utflyttede Fornavn - O Fortsettelse upaginert
Inn- og utflyttede Fornavn - P upaginert
Inn- og utflyttede Fornavn - R Fortsettelse upaginert
Inn- og utflyttede Fornavn - R upaginert
Inn- og utflyttede Fornavn - S upaginert
Inn- og utflyttede Fornavn - O Fortsettelse upaginert
Inn- og utflyttede Fornavn - E Fortsettelse upaginert
Inn- og utflyttede Fornavn - T upaginert
Inn- og utflyttede Fornavn - K Fortsettelse upaginert
Inn- og utflyttede Fornavn - V-W upaginert
Inn- og utflyttede Fornavn - K Fortsettelse upaginert
Inn- og utflyttede Fornavn - E Fortsettelse upaginert
Inn- og utflyttede Fornavn - Ø og R Fortsettelse upaginert
Inn- og utflyttede Fornavn - E Fortsettelse upaginert
Inn- og utflyttede Fornavn - A-Aa Fortsettelse upaginert
Inn- og utflyttede Fornavn - A-Aa-O Fortsettelse upaginert
Inn- og utflyttede Fornavn - A-Aa Fortsettelse upaginert
Inn- og utflyttede Fornavn - M-N Fortsettelse upaginert
Inn- og utflyttede Fornavn - A-Aa Fortsettelse upaginert
Inn- og utflyttede Fornavn - M-N Fortsettelse upaginert
Source information
SAO/A-10350/I/Ia/L0003
Link to Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Aurskog lensmannskontor I: FLYTTING, REISEKONTROLL, FREMMEDKONTROLL
Ia: Flytteprotokoller
L0003: Flytteprotokoll
Records of in/out-migration no. 3/1904 - 1936 - Inn- og utflyttede for Aurskog, alfabetisk ordnet etter fornavn. Personalia Emigrations and change of domicile State archives Police and sheriffs Immigration