Content
View options:

Table of contents


0001/0001 A: Lensregnskap, Verne kloster, 1/5 1619 - 1/5 1620, med regnskap for toll og sagavgift 1619-1620 upaginert
0001/0002 Ekstrakt av lensregnskapene A-B 1619-1620 upaginert
0001/0003 Regnskap for Nygård gods 1619-1620 upaginert
0001/0004 Revisjonsmerknader til regnskapet for Nygård gods 1619-1620 upaginert
0001/0005 Lensregnskap, Verne kloster, Skjeberg sogn og Nygård gods 1620-1621 upaginert
0001/0006 Ekstrakt av lensregnskapet 1620-1621 upaginert
0002/0001 Lensregnskap 1621-1622 upaginert
0002/0002 Lensregnskap 1622-1623 upaginert
0003/0001 Lensregnskap 1623-1624 upaginert
0003/0002 Lensregnskap 1624-1625 upaginert
0003/0003 Revisjonsmerknader 1623-1625 upaginert
0004/0001 Lensregnskap 1625-1626 upaginert
0004/0002 Revisjonsmerknader 1625-1626 upaginert
0004/0003 Lensregnskap, med tollregnskap 1626-1627 upaginert
0004/0004 Tollregnskap 1626-1627 upaginert
0004/0005 Revisjonsmerknader 1626-1627 upaginert
0005/0001 Lensregnskap, med tollregnskap 1627-1628 upaginert
0005/0002 Ekstrakt av lens- og tollregnskapene 1626-1628 upaginert
0005/0003 A: Lensregnskap 1628-1629 upaginert
0005/0004 B: Tollregnskap 1628-1629 upaginert
0005/0005 C: Landskatt jul 1628 og påske 1629 1628-1629 upaginert
0005/0006 Revisjonsmerknader (2 dokumenter) 1628-1629 upaginert
0006/0001 D: Lensregnskap 1629-1630 upaginert
0006/0002 E: Tollregnskap 1629-1630 upaginert
0006/0003 Regnskap for "forhøyelsestold" 1628-1629 upaginert
0006/0004 Ekstrakt av lensregnskapene 1628-1630 upaginert
0007/0001 Garnisonsskatt 1629-1630 upaginert
0007/0002 Kvegskatt 1628-1630 upaginert
Source information
Riksarkivet RA/EA-5023/R/Rb/Rbg/L0002
Link to Arkivportalen
EA-5023: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper
R: Regnskap
Rb: Regnskaper og jordebøker etter 1570
Rbg: Verne kloster len, 1588-1663
L0002: Verne kloster len
Account books for feudal overlords (lensregnskap) no. 2 /1619 - 1630 - Accountancy and taxes Sheriff accounts State archives Danish-norwegian central services