Content
View options:

Table of contents


0001/0001 Garnisonsskatt: Ekstrakt 1636-1637 upaginert
0001/0002 Garnisonsskatt: Vedlegg 1-21 1636-1637 upaginert
0002/0001 Båtsmannsskatt: 1. Gudbrandsdalen 1636-1637 upaginert
0002/0002 Båtsmannsskatt: 2. Hedmark og Solør 1636-1637 upaginert
0003/0001 Båtsmannsskatt: 3. Østerdalen 1636-1637 upaginert
0003/0002 Båtsmannsskatt: 4. Hadeland, Valdres og Land 1636-1637 upaginert
0003/0003 Båtsmannsskatt: 5. Øvre Romerike 1636-1637 upaginert
0004/0001 Båtsmannsskatt: 6. Nedre Romerike 1636-1637 upaginert
0004/0002 Båtsmannsskatt: 7. Follo 1636-1637 upaginert
0005/0001 Båtsmannsskatt: 8. Heggen og Frøland 1636-1637 upaginert
0005/0002 Båtsmannsskatt: 9. Moss 1636-1637 upaginert
0005/0003 Båtsmannsskatt: 10. Buskerud og Hallingdal 1636-1637 upaginert
0006/0001 Båtsmannsskatt: 11. Bragernes 1636-1637 upaginert
0006/0002 Båtsmannsskatt: 12. Aker 1636-1637 upaginert
0006/0003 Båtsmannsskatt: 13. Christiania 1636-1637 upaginert
0006/0004 Båtsmannsskatt: Ekstrakt 1636-1637 upaginert
0006/0005 Båtsmannsskatt: Vedlegg 1-2 1636-1637 upaginert
Source information
Riksarkivet RA/EA-5023/R/Rb/Rba/L0131
Link to Arkivportalen
EA-5023: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper
R: Regnskap
Rb: Regnskaper og jordebøker etter 1570
Rba: Akershus len
L0131: Akershus len
Account books for feudal overlords (lensregnskap) no. 131 /1636 - 1637 - Accountancy and taxes Sheriff accounts State archives Danish-norwegian central services