Content
View options:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper

Regnskap, Regnskaper og jordebøker etter 1570, Akershus len
0001/0001 O: Regnskap for kongens sager på Moss 1631-1632 upaginert
0002/0001 Utgiftsvedlegg 1-66 og Æ 1631-1632 upaginert
0003/0001 Landskatt 14 dager etter Martini: 1. Gudbrandsdalen 1631 upaginert
0003/0002 Landskatt 14 dager etter Martini: 2. Hedmark og Østerdalen 1631 upaginert
0004/0001 Landskatt 14 dager etter Martini: 3. Hadeland, Land og Valdres 1631 upaginert
0004/0002 Landskatt 14 dager etter Martini: 4. Øvre Romerike og Solør 1631 upaginert
0005/0001 Landskatt 14 dager etter Martini: 5. Nedre Romerike 1631 upaginert
0005/0002 Landskatt 14 dager etter Martini: 6. Follo 1631 upaginert
0006/0001 Landskatt 14 dager etter Martini: 7. Heggen og Frøland 1631 upaginert
0006/0002 Landskatt 14 dager etter Martini: 8. Tune og Åbygge 1631 upaginert
Source information
Riksarkivet RA/EA-5023/R/Rb/Rba/L0106
Link to Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper R: Regnskap
Rb: Regnskaper og jordebøker etter 1570
Rba: Akershus len
L0106: Akershus len
Account books for feudal overlords (lensregnskap) no. 106 /1631 - 1632 - Accountancy and taxes Sheriff accounts State archives Danish-norwegian central services