Content
View options:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper

Regnskap, Regnskaper og jordebøker etter 1570, Akershus len
0001/0001 Landskatt 14 dager etter Martini: E: Nedre Romerike 1630 upaginert
0001/0002 Landskatt 14 dager etter Martini: F: Follo 1630 upaginert
0002/0001 Landskatt 14 dager etter Martini: G: Heggen og Frøland 1630 upaginert
0002/0002 Landskatt 14 dager etter Martini: H: Tune og Åbygge 1630 upaginert
0003/0001 Landskatt 14 dager etter Martini: I: Moss 1630 upaginert
0003/0002 Landskatt 14 dager etter Martini: K: Buskerud 1630 upaginert
0004/0001 Landskatt 14 dager etter Martini: L: Bragernes 1630 upaginert
0004/0002 Landskatt 14 dager etter Martini: M: Aker 1630 upaginert
0004/0003 Landskatt 14 dager etter Martini: N: Hallingdal 1630 upaginert
0005/0001 Landskatt 14 dager etter Martini: O: Christiania 1630 upaginert
0005/0002 Landskatt 14 dager etter Martini: P: Veme len 1630 upaginert
0005/0003 Landskatt 14 dager etter Martini: Q: Onsøy len 1630 upaginert
0006/0001 Landskatt 14 dager etter Martini: Ekstrakt 1630 upaginert
Source information
Riksarkivet RA/EA-5023/R/Rb/Rba/L0102
Link to Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper R: Regnskap
Rb: Regnskaper og jordebøker etter 1570
Rba: Akershus len
L0102: Akershus len
Account books for feudal overlords (lensregnskap) no. 102 /1630 - Accountancy and taxes Sheriff accounts State archives Danish-norwegian central services