Content
View options:

Table of contents


0001/0001 C: Byregnskap, Fredrikstad 1630-1631 upaginert
0001/0002 D: Tollregnskap, Fredrikstad 1630-1631 upaginert
0001/0003 E: Fogderegnskap, Follo 1630-1631 upaginert
0001/0004 F: Fogderegnskap, Nedre Romerike 1630-1631 upaginert
0002/0001 G: Fogderegnskap, Øvre Romerike og Solør 1630-1631 upaginert
0002/0002 H: Fogderegnskap, Hedmark og Østerdalen 1630-1631 upaginert
0002/0003 I: Fogderegnskap, Heggen og Frøland 1630-1631 upaginert
0003/0001 K: Fogderegnskap, Gudbrandsdalen 1630-1631 upaginert
0003/0002 L: Fogderegnskap, Hadeland, Land og Valdres 1630-1631 upaginert
0004/0001 M: Fogderegnskap, Bragernes 1630-1631 upaginert
0004/0002 N: Fogderegnskap, Aker 1630-1631 upaginert
0005/0001 O: Fogderegnskap, Buskerud 1630-1631 upaginert
0005/0002 P: Fogderegnskap, Hallingdal 1630-1631 upaginert
0005/0003 Q: Fogderegnskap, Tune og Åbygge 1630-1631 upaginert
Source information
Riksarkivet RA/EA-5023/R/Rb/Rba/L0100
Link to Arkivportalen
EA-5023: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper
R: Regnskap
Rb: Regnskaper og jordebøker etter 1570
Rba: Akershus len
L0100: Akershus len
Account books for feudal overlords (lensregnskap) no. 100 /1630 - 1631 - Accountancy and taxes Sheriff accounts State archives Danish-norwegian central services