Content
View options:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper

Regnskap, Regnskaper og jordebøker etter 1570, Akershus len
0001/0001 Offisersskatt: 12. Follo (feskatt) 1629 upaginert
0001/0002 Offisersskatt:13. Follo (femtepenger) 1629 upaginert
0001/0003 Offisersskatt:14. Moss (feskatt) 1629 upaginert
0001/0004 Offisersskatt: 15. Moss (femtepenger) 1629 upaginert
0001/0005 Offisersskatt: 16. Heggen og Frøland (feskatt) 1629 upaginert
0001/0006 Offisersskatt: 17. Heggen og Frøland (femtepenger) 1629 upaginert
0002/0001 Offisersskatt: 18. Tune og Åbygge (feskatt) 1629 upaginert
0002/0002 Offisersskatt: 19. Tune, Åbygge og Fredrikstad (femtepenger) 1629 upaginert
0002/0003 Offisersskatt: 20. Buskerud og Hallingdal (feskatt) 1629-1630 upaginert
0002/0004 Offisersskatt: 21. Buskerud og Hallingdal (femtepenger) 1629-1630 upaginert
0002/0005 Offisersskatt: 22. Bragernes (femtepenger) 1629 upaginert
0003/0001 Offisersskatt: 23. Aker (femtepenger) 1629 upaginert
0003/0002 Offisersskatt: 24. Veme len (feskatt) 1629-1630 upaginert
0003/0003 Offisersskatt: 25. Veme len (femtepenger) 1629-1630 upaginert
0003/0004 Offisersskatt: 26. Eiker len (feskatt) 1629-1630 upaginert
0003/0005 Offisersskatt: 27. Eiker len (femtepenger) 1629-1630 upaginert
0003/0006 Offisersskatt: 28. Brunla len (feskatt) 1629-1630 upaginert
0003/0007 Offisersskatt: 29. Brunla len (femtepenger) 1629-1630 upaginert
0004/0001 30. Telemark 1629 upaginert
0004/0002 Offisersskatt: 31. Bamble (feskatt) 1628-1630 upaginert
0004/0003 Offisersskatt: 32. Bamble (femtepenger) 1629 upaginert
0005/0001 Offisersskatt: Ekstrakt 1629-1630 upaginert
0006/0001 Lensregnskap 1630-1631 upaginert
0007/0001 A: Tollregnskap, Christiania 1630-1631 upaginert
0007/0002 B: Byregnskap, Christiania 1630-1631 upaginert
Source information
Riksarkivet RA/EA-5023/R/Rb/Rba/L0099
Link to Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper R: Regnskap
Rb: Regnskaper og jordebøker etter 1570
Rba: Akershus len
L0099: Akershus len
Account books for feudal overlords (lensregnskap) no. 99 /1629 - 1631 - Accountancy and taxes Sheriff accounts State archives Danish-norwegian central services