Content
View options:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper

Regnskap, Regnskaper og jordebøker etter 1570, Akershus len
0001/0001 Landskatt og skatt av drenger, 14 dager etter Martini: E: Hedmark og Østerdalen 1629 upaginert
0001/0002 Landskatt og skatt av drenger, 14 dager etter Martini: F: Hedmark og Østerdalen (drengeskatt) 1629 upaginert
0001/0003 Landskatt og skatt av drenger, 14 dager etter Martini: G: Hadeland 1629 upaginert
0002/0001 Landskatt og skatt av drenger, 14 dager etter Martini: H: Valdres og Land 1629 upaginert
0002/0002 Landskatt og skatt av drenger, 14 dager etter Martini: I: Valdres og Land (drengeskatt) 1629 upaginert
0002/0003 Landskatt og skatt av drenger, 14 dager etter Martini: K: Øvre Romerike og Solør 1629 upaginert
0002/0004 Landskatt og skatt av drenger, 14 dager etter Martini: L: Øvre Romerike og Solør (drengeskatt) 1629 upaginert
0003/0001 Landskatt og skatt av drenger, 14 dager etter Martini: M: Nedre Romerike 1629 upaginert
0003/0002 Landskatt og skatt av drenger, 14 dager etter Martini: N: Follo 1629 upaginert
0004/0001 Landskatt og skatt av drenger, 14 dager etter Martini: O: Heggen og Frøland 1629 upaginert
0004/0002 Landskatt og skatt av drenger, 14 dager etter Martini: P: Heggen og Frøland (drengeskatt) 1629 upaginert
0004/0003 Landskatt og skatt av drenger, 14 dager etter Martini: Q: Tune og Åbygge 1629 upaginert
0005/0001 Landskatt og skatt av drenger, 14 dager etter Martini: R: Moss 1629 upaginert
0005/0002 Landskatt og skatt av drenger, 14 dager etter Martini: S: Buskerud og Hallingdal 1629 upaginert
0006/0001 Landskatt og skatt av drenger, 14 dager etter Martini: T: Bragernes 1629 upaginert
0006/0002 Landskatt og skatt av drenger, 14 dager etter Martini: V: Bragernes (drengeskatt) 1629 upaginert
0006/0003 Landskatt og skatt av drenger, 14 dager etter Martini: W: Aker 1629 upaginert
0006/0004 Landskatt og skatt av drenger, 14 dager etter Martini: X: Christiania 1629 upaginert
0006/0005 Landskatt og skatt av drenger, 14 dager etter Martini: Ekstrakt av manntallene C-X 1629 upaginert
0007/0001 Landskatt og skatt av drenger, 14 dager etter Martini: Y: Veme len 1629 upaginert
0007/0002 Landskatt og skatt av drenger, 14 dager etter Martini: Aa: Eiker len 1629 upaginert
Source information
Riksarkivet RA/EA-5023/R/Rb/Rba/L0096
Link to Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper R: Regnskap
Rb: Regnskaper og jordebøker etter 1570
Rba: Akershus len
L0096: Akershus len
Account books for feudal overlords (lensregnskap) no. 96 /1629 - 1630 - Accountancy and taxes Sheriff accounts State archives Danish-norwegian central services