Content
View options:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper

Regnskap, Regnskaper og jordebøker etter 1570, Akershus len
0001/0001 Landskatt påske og 1/7: X: Veme len 1628 upaginert
0001/0002 Landskatt påske og 1/7: Ekstrakt A 1628 upaginert
0001/0003 Landskatt påske og 1/7: Ett vedlegg uten nummer 1628 upaginert
0002/0001 Landskatt jul 1628 og påske 1629: 1.A: Gudbrandsdalen 1628-1629 upaginert
0002/0002 Landskatt jul 1628 og påske 1629: 2.B: Hedmark 1628-1629 upaginert
0002/0003 Landskatt jul 1628 og påske 1629: 3.C: Østerdalen 1628-1629 upaginert
0003/0001 Landskatt jul 1628 og påske 1629: 4.D: Øvre Romerike og Solør 1628-1629 upaginert
0003/0002 Landskatt jul 1628 og påske 1629: 5.E: Nedre Romerike 1628-1629 upaginert
0004/0001 Landskatt jul 1628 og påske 1629: 6.F: Hadeland 1628-1629 upaginert
0004/0002 Landskatt jul 1628 og påske 1629: 7.G: Valdres og Land 1628-1629 upaginert
0004/0003 Landskatt jul 1628 og påske 1629: 8.H: Heggen og Frøland 1628-1629 upaginert
0005/0001 Landskatt jul 1628 og påske 1629: 9.I: Tune og Åbygge 1628-1629 upaginert
0005/0002 Landskatt jul 1628 og påske 1629: 10.K: Follo 1628-1629 upaginert
0006/0001 Landskatt jul 1628 og påske 1629: 13.N: Hallingdal 1628-1629 upaginert
0006/0002 Landskatt jul 1628 og påske 1629: 14.O: Bragernes 1628-1629 upaginert
0006/0003 Landskatt jul 1628 og påske 1629: 15.P: Aker 1628-1629 upaginert
0006/0004 Landskatt jul 1628 og påske 1629: 16.Q: Christiania 1628-1629 upaginert
0007/0001 Landskatt jul 1628 og påske 1629: 17.R: Veme len 1628-1629 upaginert
0007/0002 Landskatt jul 1628 og påske 1629: 18.S: Onsøy len 1628-1629 upaginert
0007/0003 Landskatt jul 1628 og påske 1629: 19.T: Idd og Marker len 1628-1629 upaginert
0008/0001 Bygningsskatt mikkelsmesse og påske: 1. Gudbrandsdalen 1628-1629 upaginert
0008/0002 Bygningsskatt mikkelsmesse og påske: 2. Hedmark 1628-1629 upaginert
0008/0003 Bygningsskatt mikkelsmesse og påske: 3. Østerdalen 1628-1629 upaginert
Source information
Riksarkivet RA/EA-5023/R/Rb/Rba/L0090
Link to Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper R: Regnskap
Rb: Regnskaper og jordebøker etter 1570
Rba: Akershus len
L0090: Akershus len
Account books for feudal overlords (lensregnskap) no. 90 /1628 - 1629 - Accountancy and taxes Sheriff accounts State archives Danish-norwegian central services