Content
View options:

Table of contents


0001/0001 Regnskap for jernverket i Vestre Bærum, 1/5 1620 - 1/5 1621 1620-1621 upaginert
0001/0002 Manntall på bergfolkene ved jernverket 1620-1621 upaginert
0001/0003 Oppgave over malmkjøring til jernverket 1620-1621 upaginert
0001/0004 Oppgave over kullved som er levert til jernverket 1620-1621 upaginert
0002/0001 Landskatt Martini: A: Aker 1620 upaginert
0002/0002 Landskatt Martini: Aker (sagskatt) 1620 upaginert
0002/0003 Landskatt Martini: B: Follo 1620 upaginert
0003/0001 Landskatt Martini: C: Moss 1620 upaginert
0003/0002 Landskatt Martini: D: Heggen og Frøland 1620 upaginert
0003/0003 Landskatt Martini: F: Buskerud og Ringerike 1620 upaginert
0004/0001 Landskatt Martini: G: Bragernes 1620 upaginert
0004/0002 Landskatt Martini: H: Nedre Romerike 1620 upaginert
0005/0001 Landskatt Martini: I: Øvre Romerike og Solør 1620 upaginert
0005/0002 Landskatt Martini: K: Hedmark og Østredalen 1620 upaginert
0006/0001 Landskatt Martini: L: Hadeland 1620 upaginert
0006/0002 Landskatt Martini: M: Gudbrandsdalen 1620 upaginert
0007/0001 Landskatt Martini: N: Onsøy len 1620 upaginert
0007/0002 Landskatt Martini: O: Brunla og Numedal len 1620 upaginert
Source information
Riksarkivet RA/EA-5023/R/Rb/Rba/L0055
Link to Arkivportalen
EA-5023: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper
R: Regnskap
Rb: Regnskaper og jordebøker etter 1570
Rba: Akershus len
L0055: Akershus len
Account books for feudal overlords (lensregnskap) no. 55 /1620 - 1621 - Accountancy and taxes Sheriff accounts State archives Danish-norwegian central services